Kārdinājumi

Izvairies, bēdz no lietām, kas tevi kārdina doties nepareizā virzienā. Kā to darīt? Tiecies pēc tā, kas labs! Bībele saka: „Bēdz no jaunības iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.” (2. Timotejam 2:22)

Spēku pretoties negatīviem kārdinājumiem mēs iegūstam no Dieva lūgšanā. Bībele saka: „Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja.” (Marka 14:38)

Stājies pretī kārdinājumam ar Dieva Vārdu. Bībele saka: „Un kārdinātājs piestājās pie Viņa [Jēzus] un sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi." Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes."” (Mateja 4:3, 4)

Dievs nepieļaus, ka mēs tiekam kārdināti pāri par mūsu spējām. Bībele saka: „Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” (1. Korintiešiem 10:13)

Ir vērts nepadoties negatīviem kārdinājumiem, bet uzvarēt. Bībele saka: „Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.” (Jēkaba 1:12)