Dzeršana (alkohols)

Ko Bībele saka par vīnu, stipriem dzērieniem un cilvēkiem, kas ar tiem apreibinās? Bībele saka: „Vīns ir zobgalis, ikviens cits stiprs dzēriens ir trakulis; kas no tiem streipuļo, nav gudrs.” (Salamana pamācības 20:1)

Kādas briesmas slēpj apreibināšanās? Bībele saka: „Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni.” (Efeziešiem 5:18)

Valdniekiem un vadītājiem īpaši ieteikts atturēties no alkoholu saturošu dzērienu dzeršanas. Bībele saka: „Ne ķēniņiem, tiešām, ne ķēniņiem klājas dzert vīnu, nedz arī valdniekiem kādus stiprus dzērienus iekārot! Viņi var sākt dzert un aizmirst tiesu un taisnību, un pārvērst par ļaunu visu nelaimīgo ļaužu stāvokli.” (Salamana pamācības 31:4-5)

Kādiem grēkiem dzeršana ir pieskaitīta? Bībele saka: „Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.” (Galatiešiem 5:19-21)

Dzeršana bieži vien noved cilvēkus trūkumā un postā. Bībele saka: „Neesi starp dzērājiem, nedz arī starp tiem, kas rīdami paši rij savu miesu! Jo dzērāji un uzdzīvotāji kļūst nabagi, un snaužam būs noplīsušas skrandas nēsāt.” (Salamana pamācības 23:20, 21)

Kā alkoholu saturoši dzērieni ietekmē cilvēkus, kuri tos lieto? Bībele saka: „Kur ir sāpes un gaudas? Kur ir ciešanas? Kur ir asas nesaskaņas? Kur ir sūdzēšanās? Kur ir brūces bez kāda pamata? Kur ir neskaidras acis? Pie tiem, kas vēlu sēž pie vīna kausa, lai izdzertu, kas ieliets. Neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts un kausā tik jauki zvīļo, ka tas tik vēlīgi un gludeni ierit cilvēkā! Bet pēc tam tas kož kā čūska un dzeļ kā odze. Tavas acis tad skatīsies pēc citām un svešām sievām, un tava sirds runās pavisam aplamas lietas, un tu būsi kā tāds, kas jūras vidū guļ, un kā tāds, kas laivas masta galā guļ. "Viņi sit mani, bet man tas nesagādā sāpes; viņi kuļ un slāna mani, bet es to nejūtu. Kad es pamodīšos? Tad es gribu atkal darīt tāpat un meklēt vīnu no jauna!"” (Salamana pamācības 23:29-35)

Tīra, nesarūgusi vīnogu sula ir cilvēkiem par svētību. Bībele saka: „Kamēr vīnogu ķekarā vēl ir dzīvības sula, mēdz sacīt: neposti to! Jo tur svētība iekšā.” (Jesajas 65:8)